Diabetes

Välkommen till Diabetesmottagningen 

Diabetes Typ- 2 är en mycket vanlig sjukdom i Sverige idag. Oavsett om du nyligen har fått diagnosen eller har levt med diabetes under en längre tid, eller om du befinner dig i riskzonen för att utveckla diabetes, är det viktigt att du får det stöd och den vård du behöver för att kunna leva så bra som möjligt med din sjukdom.

Om du har typ 2-diabetes erbjuder vi dig kontinuerlig vård och stöd. Detta kan innefatta regelbunden kontroll av blodtryck och blodsockernivåer, utvärdering av din behandling samt hjälp med att genomföra självtester.

Diabetessköterskan

Vår erfarna diabetessköterska, Sofia Friberg, är här för att stödja dig i din diabetesvård. Med hennes kompetens och engagemang kommer du att få den vård och vägledning du behöver för att leva ditt bästa och hälsosammaste liv med diabetes.

På vår diabetesmottagning erbjuder vi patienter med diabetes Typ -2 följande:
  1. Kontroller av blodsockervärden.
  2. Råd och stöd för livsstilsförändringar gällande kost och motion.
  3. Information, användning av hjälpmedel och utbildning i självhantering.
  4. Justering och insättning av insulin.
  5. Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Vi ser fram emot att vara en del av din diabetesresa och hjälpa dig att nå dina hälsomål. Välkommen till Diabetesmottagningen!

Similar Posts