Resevaccination

Specialmottagningen är tillgänglig på onsdagar och fredagar mellan kl. 8.00 och 12.00. 

Vaccinering inför resan

Hepatit A (Vuxen/Barn) – Hepatit A kan smitta via mat och dryck, exempelvis genom att grönsakerna har blivit vattnade med kontaminerat vatten eller genom att mat kommit i direktkontakt med en smittad person. Man kan också smittas om man badar i vatten som inte är tillräckligt rent. Risken finns i alla typer av miljöer, även på hotell och semesterorter. Eftersom det är så stor risk att bli smittad, och i princip svårt att skydda sig mot den, så är det viktigt att vaccinera sig mot hepatit A. Det kan bland annat vara om du ska resa till Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Sydeuropa.

Hepatit B (Vuxen) – Hepatit B smittar via blod och kroppsvätskor, till exempel vid sex, tatueringar, piercing, akupunktur och kanyler och det finns risk att smittas till exempel om man måste få blod på ett sjukhus. Hepatit B är liksom Hepatit A en leversjukdom och denna variant kan bli kronisk och ge allvarligare komplikationer som levercancer och skrumplever. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot denna typ av hepatit, särskilt då risken kan vara större vid en sjukhusvistelse eller olycka i det land man befinner sig.

Hepatit A & B – Det är ett kombinerat vaccin för båda hepatitformerna, och ges i tre doser. Risken för att få hepatit finns i hela världen, men risken är större i låginkomstländer och är något vanligare i Asien, Sydamerika, Centralamerika, Östeuropa och Afrika.

Polio – Polio smittar via avföring och sprids genom förorenat vatten och avlopp. Du kan skydda dig mot polio med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands. Polio är sällsynt men finns i vissa länder, framför allt i Asien och Afrika.

Vaccin mot kolera och turistdiarré – Dukoral är ett vaccin som man blandar med vatten och dricker. Det är ett inaktiverat (avdödat vaccin) som ger ett effektivt skydd mot diarrésjukdom orsakad av bakterien vibrio cholerae. Vaccinet skyddar även i viss mån mot så kallad “turistdiarré” orsakad av bakterien ETEC. Mot ETEC-bakterien är dock vaccinationsskyddet inte lika effektivt och vaccination rekommenderas framför allt till personer som har känslig mage eller känd mag-tarmsjukdom samt andra sjukdomsdiagnoser där det är angeläget att undvika diarréer så långt det är möjligt. Koleravaccin rekommenderas om man skall vistas i områden med primitiva avlopps- och vattenreningssystem och vid resor i områden med pågående utbrott av kolera. Finns främst i länder med bristande hygien och förorenat vatten. Kolera rapporteras ibland från flera länder, framför allt i tropiska Afrika.

Vaccin mot Salmonella – är en sjukdom orsakad av bakterien Salmonella typhi. Den smittade får hög feber och det finns risk för komplikationer som blodförgiftning. Tyfoid smittar från förorenat vatten och livsmedel. Det kan också smitta direkt från människa till människa. Tyfoid är ovanligt i Sverige, men förekommer i länder utanför Europa. Om man skall vistas en längre tid i Afrika, Asien eller Sydamerika eller leva under enklare förhållanden under resan så rekommenderas vaccination.

För information om vaccinationsmottagning och dess priser, var vänlig kontakta oss.

Similar Posts