Hälsokontroll

Hälsokontroll: För en Starkare Framtid

Vår hälsa är vår mest värdefulla tillgång. Att ta hand om den är avgörande för att leva ett lyckligt och framgångsrikt liv. Hälsokontroll är inte bara för dem som känner sig sjuka, de är en förebyggande åtgärd för att upptäcka eventuella potentiella problem i ett tidigt skede. Vår hälsokontrolltjänst är utformad för att ge dig en heltäckande översikt över ditt hälsotillstånd och hjälpa dig att fatta informerade beslut för en bättre framtid.

Vad Inkluderar i Hälsokontroll?

Vi erbjuder en omfattande rad av tester och undersökningar som utvärderar allt från din allmänna hälsa till specifika organfunktioner. Våra tjänster inkluderar:

  • Fullständig kroppsfysik med noggrann analys av vitala parametrar.
  • Blodprov som mäter kolesterolnivåer, blodsocker och andra viktiga indikatorer.
  • Professionell rådgivning och hälsoplaner för att hjälpa dig att nå och bibehålla dina hälsomål.

Kontakta oss för att boka en tid för din hälsokontroll. Vid ditt första besök behöver du fylla i det medföljande formuläret. Därefter genomförs en analys som inkluderar blodprovstagning samt andra relevanta kontroller. Vid ditt andra besök kommer du att träffa en erfaren läkare som kommer att bedöma de medicinska uppgifterna i formuläret. Läkaren går även igenom resultaten från blodproverna, övriga tester och undersökningar. Dessutom kommer en kroppslig undersökning att utföras av läkaren. Vi strävar efter att ge dig en heltäckande och omsorgsfull hälsouppföljning.

Blodprover som ingår:

BlodstatusHemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
Erytrocyter (EPK)
Diff
DiabetesGlukos
HbA1C
Hjärta/kärlHDL – kolesterol
LDL – kolesterol
LDL/HDL Kvot
Kolesterol – total
Triglycerider
NjurfunktionKreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
LeverfunktionASAT
ALAT
VitaminerD-vitamin
B12 – Kobalamin
MineralerJärn
Magnesium
Ferritin
SköldkörtelTSH
ProstataPSA (bara för män >50 år)
Infektion/InflammationCRP
SR
Övriga kontrollerVikt
Längd
BMI
Midjeomfång
Vilo-EKG
Blodtryck

Boka Din Hälsokontroll Idag

Välkommen att boka din tid hos oss idag och ta det första steget mot en välmående framtid. Ditt välbefinnande är vår prioritet, och vi ser fram emot att vara en del av din hälsorevolution. Kontakta oss för att boka din hälsokontroll eller för att få ytterligare information.

 Pris: 2000 kr

Fyll i formuläret för hälsokontroll här

Observera att dessa hälsokontroller inte omfattas av landstingstaxa eller högkostnadskort.

Similar Posts