Vaccination

Specialmottagningen är tillgänglig på onsdagar och fredagar mellan kl. 8.00 och 12.00. 

Vaccin – som ger skydd mot difteri och stelkramp.

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Du kan smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

TBE – TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

Pneumovax – Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Pneumokocker är också en vanlig orsak till svårare infektioner så som sepsis och hjärnhinneinflammation. Pneumokockbakterierna sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt. Vi erbjuder två beprövade vaccin mot de vanligast förekommande pneumokockbakterierna.

Influensavaccin – Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Vaccin mot bältros (herpes zoster) – Efter genomgången infektion med vattkoppor, med eller utan symtom, finns virus sovande kvar (latent) i nervceller i kroppen. Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. Minst var femte människa får bältros någon gång i livet. Sjukdomen är vanligast bland de över 50 men alla som har haft vattkoppor kan drabbas. Vaccinet består av ett antigen (gE) som också finns på virusets och virusinfekterade cellers yta samt adjuvans (ämnen som förstärker det immunologiska svaret). Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum och ska injiceras intramuskulärt (i en muskel).

För information om vaccinationsmottagning och dess priser, var vänlig kontakta oss.

Similar Posts