Ögonläkare

Ögonundersökning

Om du upplever problem med dina ögon kan det vara nödvändigt att genomgå olika typer av ögonundersökningar. Dessa undersökningar ger oss en djupare förståelse för din synförmåga och kan avslöja eventuella förändringar eller sjukdomar som påverkar dina ögon.

 Ögonläkarens Insikt och Remisser

Vår dedikerade ögonspecialist utför primära ögonundersökningar och bedömer eventuella ögonbesvär. Vid misstanke om ögonsjukdom kan en remiss skickas för en fördjupad bedömning. Vänligen notera att vår ögonspecialist inte hanterar akuta fall direkt. Om du befinner dig i en akut situation med ögonbesvär, vänligen kontakta våra sjuksköterskor för rådgivning och vid behov bokning för en läkarkonsultation.

Barn

Vi utför ögonundersökningar för barn över 10 år, och våra tjänster inkluderar särskilt noggranna undersökningar för denna åldersgrupp. Om du misstänker att din syn försämrats, rekommenderar vi i första hand att du besöker en optiker för en synundersökning. Denna typ av undersökning hjälper oss att utvärdera din synskärpa samt eventuella brytningsfel i dina ögon, och den kan utföras av en erfaren optiker.

Observera att vår erfarna ögonspecialist finns tillgänglig hos oss en till två gånger i månaden. Om du upplever en akut ögonsituation, vänligen rådfråga våra sjuksköterskor för bedömning och riktlinjer.

Din ögonhälsa är vår prioritet, och vi strävar efter att ge dig den bästa möjliga vården och rådgivningen. Välkommen att kontakta oss för mer information eller för att boka en tid för ögonundersökning.

Förberedelser

Du behöver oftast inte förbereda dig på något speciellt sätt inför en ögonundersökning hos en ögonläkare. Du kan få ögondroppar som förstorar pupillerna inför vissa undersökningar.

Similar Posts