Receptförnyelse

För receptförnyelse lämna in Receptförnyelseblankett eller ringa till oss på 040-617 0007

Tala tydligt in ditt namn, personnummer samt läkemedel som ska förnyas efter tonen, vi ringer dig vid behov. Ditt recept förnyas inom 5 arbetsdagar.